Samen komen we tot een oplossing.

Geen inkomen

Als u niet kunt betalen omdat u geen inkomen heeft of omdat dit te laag is, dan is het verstandig hulp te zoeken. Het beste is dat u contact opneemt met de gemeente waar u woont. De gemeente is verplicht u te helpen en kan u veel zorgen uit handen nemen. Hieronder kunt u de gemeente zoeken waarin u woont en daarbij direct de contactgegevens vinden om hulp te vragen.

Laat van u horen

Het is verstandig dat u ons laat weten dat u (tijdelijk) niet kunt betalen en dat u bezig bent hiervoor een oplossing te zoeken. Als wij namelijk niets van u horen kan onze opdrachtgever ons vragen om een gerechtelijke procedure tegen u te starten en daarna over te gaan tot het leggen van beslag op uw inkomen, bankrekening of inboedel. Dit brengt veel ellende en extra kosten voor u met zich mee, waardoor uw problemen alleen maar groter worden. Voorkom dit en laat van u horen!

Schuldhulpverlening of bewindvoering

Kunt u niet betalen omdat u bent aangemeld bij een schuldhulpverlener of bewindvoerder laat ons dat dan weten. Hieronder kunt u uw eigen gegevens en die van de schuldhulpverlener of bewindvoerder invullen. Wij zullen dan met deze partij contact opnemen om uw dossier te bespreken.