Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt.

Als u niet tevreden bent over onze manier van werken vinden we dat oprecht vervelend. We hopen dat u het kunt oplossen met de medewerker die uw dossier behandelt. U kunt met onze medewerkers contact opnemen of deze een e-mail sturen waarin u uitlegt waarover u niet tevreden bent.

Klacht indienen

Lukt het niet om een samen een goede oplossing te vinden dan kunt u een klacht bij ons indienen. Een formeel ingediende klacht wordt binnen ons kantoor behandeld door gerechtsdeurwaarder Jeroen Wegbrands.

Hoe dient u een klacht in?

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend. Het is belangrijk altijd uw eigen gegevens (naam, adres, telefoonnummer) in de brief of e-mail te vermelden en eventueel het dossiernummer. Daarnaast dient duidelijk de datum te worden vermeld waarop u de klacht indient, samen met een duidelijke omschrijving van de klacht. Als u graag wilt dat de gerechtsdeurwaarder een gesprek met u voert over de klacht dan kunt u vragen of u mag worden gehoord.

Als u alles goed heeft beschreven kunt u de klacht sturen naar:

Swier c.s. Gerechtsdeurwaarders B.V.
t.a.v. J. Wegbrands
Postbus 22045
1100 CA Amsterdam
E-mail: info@swiercs.nl

U kunt een klacht ook indienen via het onderstaande klachtenformulier.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. We proberen de behandeling van uw klacht binnen 14 dagen af te ronden.

Tuchtrecht

Mocht u vinden dat wij uw klacht niet goed hebben opgelost dan kunt een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Hoe het indienen van een klacht bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders moet leest u op de website de Rechtspraak.