Per 1 juli 2012 is de wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Vanaf deze datum dient u in de laatste aanmaning naar uw klant niet alleen een betalingstermijn van 14 dagen te hanteren, maar bent u tevens verplicht te vermelden welk bedrag maximaal aan incassokosten in rekening zal worden gebracht indien niet binnen de 14 dagen wordt betaald. Indien u de BTW niet kunt verrekenen, worden de incassokosten verhoogd met het bedrag aan BTW.

Te vorderen bedrag
Maximale incassokosten
Exclusief 21% BTW
Inclusief 21% BTW


Bulk berekening

U kunt ook een CSV bestand uploaden om een bulk berekening uit te voeren. Hierbij krijgt u de keuze op welk kolom de berekening moet worden toegepast.