Betekenen stukken en ambtshandelingen

Swier cs Gerechtsdeurwaarders heeft niet alleen een heldere visie op vorderingen. Ook in onze samenwerking met u als advocaat, gaan we graag zo helder mogelijk te werk. Zodat u precies weet waar u met ons aan toe bent.

Sinds 2001 heeft de gerechtsdeurwaarder landelijke bevoegdheid. Het maakt dus niet meer uit waar we kantoor houden. We mogen door het hele land exploten doen.

Bij Swier cs Gerechtsdeurwaarders ligt de focus voor het uitbrengen van exploten in Noord-Holland en Flevoland. Om het aanbod, zoals gezegd, voor u helder en overzichtelijk te houden, beschikt Swier cs Gerechtsdeurwaarders over een netwerk van op kwaliteit geselecteerde collega’s.

U kunt dus ook de exploten voor de rest van Nederland bij ons aanleveren. Dan bent u ervan verzekerd dat al uw opdrachten met gelijke inzet en kwaliteit worden behandeld. Uiteraard is het mogelijk dat bij een specifieke opdracht de gerechtsdeurwaarders van Swier cs Gerechtsdeurwaarders uw opdracht ook buiten de bovengenoemde regio behandelen.

Executie

Na de betekening van een gewezen vonnis wordt niet altijd direct aan de veroordeling voldaan. Swier cs Gerechtsdeurwaarders biedt u de mogelijkheid om ons het vonnis als executiedossier in behandeling te geven. Dat betekent dat Swier cs Gerechtsdeurwaarders alle executiehandelingen die nodig zijn om voldoening af te dwingen voor u verricht. Met als voordeel dat u niet zelf het dossier hoeft te behandelen. U hoeft dus ook niet bij elke handeling opnieuw een opdracht te geven. We houden u regelmatig op de hoogte van de voortgang. U kunt er ook voor kiezen dat uw cliënt rechtstreeks contact heeft met Swier cs Gerechtsdeurwaarders en u niet langer als doorgeefluik hoeft te fungeren.

Kosten

Swier cs Gerechtsdeurwaarders brengt voor het in behandeling nemen van een executiedossier afwikkelingskosten in rekening. De standaard afwikkelingskosten bedragen 5% van het geïncasseerde bedrag over de eerste 10.000 euro, over het meerdere brengen wij 2.5% afwikkelingskosten in rekening.

De kosten voor het verrichten van alleen ambtshandelingen, zogenaamde losse opdrachten, zijn in overeenstemming met de jaarlijks vastgestelde BTAG-Tarieven. U vindt ze hier.

Die kosten zijn een vergoeding voor alle administratieve handelingen en kunnen niet worden verhaald op de schuldenaar. De kosten voor ambtshandelingen worden in beginsel wél op de schuldenaar verhaald. Echter, bij non-executie, bijvoorbeeld door faillissement van de schuldenaar, komen deze kosten voor rekening van uw cliënt. Daarnaast kunnen bij non-incasso kosten in rekening worden gebracht bij uw cliënt voor handelingen van derden. Zoals kosten voor het nemen van GBA, kosten voor het opvragen van een uittreksel KvK, kosten voor het opvragen van de werkrelatie van de schuldenaar en dergelijke zaken.

Voor het aanleveren van een opdracht mailt u naar: advocaten@swiercs.nl of rechtstreeks online via de knop hieronder.

Het voordeel van samenwerken met Swier cs Gerechtsdeurwaarders

Swier cs Gerechtsdeurwaarders gaat graag een samenwerking met u aan als het over de behandeling van al uw losse opdrachten en executiedossiers gaat. We zetten hieronder puntsgewijs uiteen wat de voordelen van een dergelijke samenwerking voor u kunnen zijn.

U hebt voortaan maar één aanleverloket voor al uw opdrachten door heel Nederland.

Indien gewenst is er bij executiedossiers rechtstreeks contact tussen Swier cs Gerechtsdeurwaarders en uw klant. U hebt daar geen omkijken meer naar.

Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op.