Swier cs Gerechtsdeurwaarders hecht veel waarde aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat doen wij niet alleen door dagelijks goed te luisteren wat er speelt bij debiteuren en deze helder te adviseren, maar ook bijvoorbeeld door het opstellen van een gedragscode, actieve betrokkenheid bij de beroepsgroep en het steunen van goede doelen. Ook de kwaliteit is geborgd: Swier cs Gerechtsdeurwaarders is al jarenlang ISO 9001:2015 gecertificeerd en wordt driejaarlijks getoetst op de Gerechtsdeurwaardersverordening (KBvG Kwaliteitstoets). Dit is een strenge kwaliteitsaudit van de beroepsgroep.

Goede doelen

AfroNed is een stichting die als doel heeft basisscholen te bouwen en faciliteren in Sierra Leone, samen met de plaatselijke bevolking, op plaatsen waar kinderen momenteel niet of nauwelijks toegang hebben tot onderwijs. Swier cs Gerechtsdeurwaarders vindt het heel belangrijk dat mensen de kans krijgen, en nemen, om zich te ontwikkelen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dat begint bij de kinderen van een gemeenschap. Swier cs Gerechtsdeurwaarders staat jaarlijks garant voor het salaris van een leraar in het dorp Heremakono, één van projecten van AfroNed.

Nevenfuncties

In de periode tussen 2003 en september 2023 is Michael Swier lid geweest van de ledenraad van de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Daarnaast is hij actief in diverse commissies van de KBvG. Sinds 1 oktober 2023 is Michael Swier, Lid van het Bestuur van de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor de portefeuille financiën en ondernemerschap.

Communicatie

Swier cs Gerechtsdeurwaardersheeft een gedragscode opgesteld op basis waarvan vorderingen worden behandeld. Ook verzorgt Swier cs Gerechtsdeurwaarders heldere en transparante communicatie naar opdrachtgevers, debiteuren en derden. Daarnaast worden opdrachtgevers actief geïnformeerd op het moment dat er een maatschappelijk onverantwoorde situatie ontstaat bij het te gelde maken van een vordering. Swier cs Gerechtsdeurwaarders berekent geen onnodige kosten door aan debiteuren en verwijst, indien noodzakelijk, de betreffende persoon door naar schuldhulpverleners.

Privacy

Swier cs Gerechtsdeurwaarders houdt zich te allen tijde aan de voorschriften zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en neemt absolute geheimhouding in acht over alle informatie die bij de behandeling van een opdracht wordt gebruikt.

Schuldhulpverlening

Swier cs Gerechtsdeurwaarders neemt geen schuldsaneringsvoorstellen in behandeling van schuldhulpinstanties die niet zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, tenzij het voorstel redelijk lijkt, of de cliënt nadrukkelijk vraagt het voorstel te accepteren.