(Amicable) collection

The word debt collection stands for: “the collection of cash”. That definition includes much more than using a bailiff or collection agency. Good debt collection policy starts before payment problems arise, from the moment you do business with your customer. If you wish, Swier cs Bailiffs will supervise your debtor management from that first moment. We do this on a custom basis, adapted to your specific situation.

For effective debt collection, Swier cs Bailiffs has the following products:

Debiteurenbeheer
Swier cs Gerechtsdeurwaarders neemt het traject van facturering, herinnering en aanmaning over, op uw briefpapier, en houdt de betaaltermijn nauwlettend in het oog. U kunt zich richten op uw core business.
Pré incasso
Uw debiteur wordt op een openstaande factuur gewezen door een aanmaning op ons briefpapier, zonder dat er een dossier wordt aangemaakt. Dat heeft als voordeel dat het duidelijk is dat u werk gaat maken van de openstaande vordering. Terwijl uw debiteur wel rechtstreeks met u contact kan opnemen en bij u kan betalen. Zo wordt de relatie niet onnodig beschadigd.

Despite all efforts, sometimes an invoice remains unpaid. Swier cs Bailiffs then takes care of the amicable collection process. This includes all actions to achieve payment before the case is presented to the court by subpoena. Because every client relationship is different, we establish the amicable collection process in consultation with you. This process can include sending reminders by mail, but also, for example, a digital approach, depending on your customer portfolio.

Judicial collection

The subpoena is almost always the first document with which judicial collection begins. To start this process, you need a bailiff to deliver the subpoena to your debtor. Swier cs Bailiffs not only handles the issuance of the summons, but also conducts the proceedings on your behalf at the district court, subdistrict sector. All cases with claims up to € 25,000 are filed with the subdistrict sector. The subdistrict sector also handles all rent and employment cases. Also for all cases above € 25,000, – Swier cs Bailiffs can conduct the proceedings. We have made good arrangements with a lawyer for this. Thus, for cases that are filed in court, you can also come to us.

After the judge has ruled that your claim is justified and issued a judgment, the judicial officer can collect your claim. First, by bringing the judgment by the bailiff (service), your debtor is officially informed of the contents of the judgment and summoned to fulfill his obligations. If your debtor still does not fulfill his obligations, the bailiff has several options to still do so.

1. Seizure of income
2. Seizure of bank assets.
3. Seizure from a third party holding funds or property belonging to your debtor
4. Seizure of real estate (home, etc.).
5. Attachment of contents;

The above options are available to the judicial officer, but that does not mean we always use them. You may still prefer a voluntary payment arrangement at this stage. In doing so, your debtor is given the opportunity to pay the debt at Swier cs Bailiffs in installments. You then know that if the payment plan is not met, action may still be taken. Therefore, we always coordinate the judicial collection process with you. Swier cs Bailiffs advises on this from experience, but you determine the route.

This, in brief, is what Swier cs Bailiffs can do for you in the legal process. We would like to tell you what Swier cs Bailiffs can do specifically for your organization.

Foreign direct debit

In order to also handle your debt collection outside the Netherlands properly and at predetermined rates, Swier cs Bailiffs has joined Qllective. This is a partnership with high-quality colleagues in a large number of countries, for both amicable and judicial debt collection. Optimal transparency, also for your foreign collections.

Other services

In addition to a healthy accounts receivable portfolio, Swier cs Bailiffs offers you even more. You will find an overview of our other services here. Swier cs Bailiffs is a collection specialist as well as a bailiff. That is, Swier cs Bailiffs is exclusively authorized to perform the following acts in the exercise of the office of judicial officer.

Beëindiging huurovereenkomst
In de meeste huurcontracten wordt bepaald dat opzegging van de huurovereenkomst plaats moet vinden bij deurwaardersexploot. Dat betekent dat de verhuur alleen kan eindigen als de gerechtsdeurwaarder naar de verhuurder is geweest en hem een schriftelijk stuk (exploot) heeft overhandigd. Dit met inachtneming van de in het contract vastgelegde termijn. Deze manier van opzegging biedt de zekerheid dat de wil om de overeenkomst te beëindigen ook daadwerkelijk bij de verhuurder bekend is. Dat kan handig zijn in die gevallen dat de huurovereenkomst dit niet voorschrijft.
Stuiten van verjaring
Een vordering verjaart na twee jaar bij b.v. consumentenkopen en na vijf jaar bij de meeste overige overeenkomsten. Dat betekent dat u na die tijd het recht verliest, al dan niet gerechtelijk, op voldoening of nakoming. Volgens de wet kunt u verjaring voorkomen door een schriftelijke mededeling aan de schuldenaar, waarin u zich het recht op nakoming voorbehoudt. Verstuurt u dat schrijven zelf, dan heeft u geen garantie of bewijs dat de verjaring wordt gestuit. Laat u de verjaring stuiten door de deurwaarder, dan heeft u bij een eventuele rechtzaak wél een dwingend bewijs om nakoming te eisen.
Constatering
Hierbij gaat de gerechtsdeurwaarder op pad om een bepaalde situatie of toestand vast te leggen in een zogenaamd proces-verbaal. Dat doet hij door te beschrijven wat hij ter plekke aantreft. De beschrijving wordt, waar mogelijk, ondersteund door beeldmateriaal. Dit proces-verbaal kan als dwingend bewijs worden gebruikt in een rechtszaak. Van constatering wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij inbreuk op het auteurs – of beeldrecht. Maar ook bij zaken zoals hieronder beschreven. Stel, u hebt een schildersbedrijf en na een conflict meldt uw werknemer zich ziek met een pijnlijke rug. Uit contact met uw medewerker en mensen uit zijn omgeving weet u dat hij aan het klussen is bij zijn schoonzus. U vraagt de gerechtsdeurwaarder om naar het adres van de schoonzus te gaan om te constateren dat uw medewerker daar aan het klussen is. En dat zijn ziekmelding dus niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. De gerechtsdeurwaarder gaat naar het door u verstrekte adres, maakt een proces-verbaal op van wat hij daar aantreft, eventueel voorzien van foto’ s. U krijgt vervolgens dit proces-verbaal en kunt zich gaan beraden over te nemen maatregelen.
Conservatoir beslag
Soms is, of lijkt het noodzakelijk om voldoening van een vordering zeker te stellen. Nog voordat de rechter oordeelt over de toewijsbaarheid van de vordering. Bijvoorbeeld als uit het gedrag van uw debiteur blijkt dat aanwezige gelden verdwenen zullen zijn voordat u vonnis heeft verkregen. Het is dan mogelijk om aan de voorzieningenrechter (voorheen kortgedingrechter) toestemming te vragen om op bepaalde goederen of gelden beslag te leggen, omdat er gegronde reden voor verduistering bestaat.
Executie vonnis
U bent bij de rechter geweest en er is een vonnis in uw voordeel gewezen, maar de wederpartij voldoet niet aan het vonnis. Dan kunt u de gerechtsdeurwaarder inschakelen. Die zal het vonnis kenbaar maken aan uw wederpartij, door het betekenen van het vonnis. Leidt dit niet tot nakoming, dan kan de deurwaarder het executietraject voor u ter hand nemen.
Sommatie-exploot
Dit is de aanmaning die de gerechtsdeurwaarder op het adres van uw debiteur bezorgt. Een sommatie-exploot wordt soms gebruikt in het minnelijke incassotraject en heeft als voordeel dat de gerechtsdeurwaarder het adres van uw debiteur kan controleren en de sommatie uw debiteur ook daadwerkelijk bereikt. Bovendien biedt het zicht op de leefomgeving van uw debiteur. En is de debiteur thuis, dan is er gelegenheid om te overleggen over de vordering.

Above are some examples where Swier cs Bailiffs can assist you. Are you unsure if Swier cs Bailiffs can help with your case? Get in touch with us!

Cost

“What will it cost if I have Swier cs Bailiffs handle my cases? “. A rightly asked but difficult question to answer. Swier cs Bailiffs provides customized services, which makes it difficult to give an unambiguous overview of costs. For a first indication, here is an overview of our standard rates. But again, Swier cs Bailiffs does not work by default. Swier cs Bailiffs considers quality and results the most important pillars of service. In addition, the quantity of assignments and the form of service affect costs.

Click here for an overview of the cost of bailiff services. These costs are set in the Btag (Decree on rates for official acts of judicial officers) and are indexed annually.

Submit assignments or contact

You can send your orders digitally. This speeds up the process and saves postage. You can submit the job via our website in PDF and Word files or contact us.