U hebt een schuld

 

 

u hebt een schuld

U hebt een niet-betaalde schuld en uw schuldeiser heeft een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld om u te laten betalen.

Wie is de gerechtsdeurwaarder en wat doet hij?

De gerechtsdeurwaarder is een openbare ambtenaar, benoemd door de Kroon. Zijn ambtelijke werk bestaat o.a. uit het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen, het zgn. dagvaarden. En hij voert rechterlijke vonnissen en dwangbevelen uit. In een vonnis of dwangbevel staat wat u moet betalen, en waarom u daartoe bent veroordeeld.

Om ervoor te zorgen dat u dat vonnis of dwangbevel niet negeert, is er iemand aangewezen om eventueel de nodige dwang uit te oefenen. En dat is dus de gerechtsdeurwaarder. Wordt er niet aan het vonnis of dwangbevel voldaan, dan kan hij beslag leggen op bijvoorbeeld uw salaris of uitkering, uw huis of de inboedel. Zo wordt dan alsnog uw schuld voldaan.

Het is ook de taak van de gerechtsdeurwaarder om u helder en duidelijk de weg te wijzen en te vertellen wat u het beste wel en niet kunt doen als u een dagvaarding, een vonnis of een dwangbevel hebt ontvangen.

 • klik hier als u een aanmaning hebt ontvangen
 • klik hier als de gerechtsdeurwaarder bij u langs is geweest
 • klik hier als u direct wilt betalen
 • klik hier als u een betalingsregeling wenst te treffen

U hebt een aanmaning ontvangen

Swier cs heeft u een aanmaning gestuurd, omdat onze opdrachtgever stelt een vordering op u te hebben. De aanmaning is verstuurd om u de gelegenheid te geven het volledige bedrag, inclusief kosten en rente, te voldoen, zonder over te gaan tot een gerechtelijke procedure. Hieronder kunt u lezen wat u moet doen om alles snel en goed te regelen.

Wat nu?

 1. U bent het eens met de vordering
  U bent het eens met de vordering en zorgt voor betaling van het volledige bedrag van de aanmaning, inclusief rente en kosten, binnen de gestelde termijn. Wilt u voor betaling Ideal gebruiken, klik dan hier. Vergeet niet het dossiernummer te vermelden. U vindt het op de aanmaning.
 2. U bent het niet eens met de vordering
  Stuur per direct uw verweer per post, fax of e-mail naar ons kantoor. De adresgegevens van ons kantoor staan vermeld aan de zijkant van de aanmaning. Vergeet niet uw dossiernummer te vermelden. Klik hier als u uw verweer per e-mail wilt verzenden en vergeet ook dan niet het dossiernummer te vermelden.
 3. U bent het eens met de vordering maar u kunt niet in 1 keer betalen
  Soms is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen waarbij u in termijnen mag betalen. Om te beoordelen of u daarvoor in aanmerking komt, kunt u hier een verzoek om een betalingsregeling indienen. We nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling. Een betalingsregeling wordt niet altijd toegekend en is afhankelijk van de hoogte van de vordering, het soort vordering, uw inkomen en de wensen van onze opdrachtgever. U ontvangt bericht van ons binnen 5 werkdagen na het indienen van uw verzoek.

Hebt u nog vragen? Die kunt u per e-mail stellen, of telefonisch: 020-4165341.

 

De deurwaarder is bij u langs geweest

swier

De gerechtsdeurwaarder is bij u langs geweest en heeft een pakket belangrijke papieren achtergelaten. We leggen hieronder uit wat u mogelijk hebt ontvangen.

U hebt een dagvaarding ontvangen

De dagvaarding herkent u aan het woord: “Gedagvaard” op pagina 1.

 • Wat betekent dit?

Onze opdrachtgever heeft een vordering op u, die (nog) niet is voldaan en waarvoor u bent gedagvaard. Dat wil zeggen dat u voor de rechter moet verschijnen. Op pagina 1 staat wanneer en hoe laat. De rechter beoordeelt dan of de vordering juist is. Is dat zo, dan wijst de rechter een vonnis waarbij u wordt veroordeeld tot betaling.

 • Wat kan ik doen?

Er zijn nu een aantal mogelijkheden:

 1. U bent het eens met de vordering maar u kunt niet in 1 keer betalen
  Soms is het mogelijk een betalingsregeling te treffen waarbij de schuld in termijnen mag worden betaald. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een regeling kunt u hier een verzoek indienen. We nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling. Toekenning van een betalingsregeling is afhankelijk van de hoogte en het soort vordering, uw inkomen en de wensen van onze opdrachtgever. U ontvangt binnen 5 werkdagen na het indienen van uw verzoek bericht.
  Let op! Het verzoek om een regeling, of het treffen van een regeling houdt de zitting niet tegen. Uw zaak komt toch voor de rechter en er wordt een vonnis gevraagd. Daardoor wordt de vordering verhoogd met het griffierecht. Met het verkregen vonnis wordt echter niets gedaan, zolang u zich stipt aan de voorwaarden houdt.
 2. U bent het eens met de vordering en wilt betalen
  Op de laatste pagina van de dagvaarding staat het totale bedrag dat u moet overmaken om te voorkomen dat de zaak voor de rechter komt. Op deze pagina staat ook binnen welke termijn u moet betalen.
  Wilt u direct betalen, klik dan hier. Vergeet niet uw dossiernummer te vermelden. U vindt het linksboven op pagina 1. Door betaling bespaart u de kosten voor het griffierecht.
 3. U bent het niet eens met de vordering en wilt verweer voeren
  U kunt op een aantal manieren verweer voeren. Bent u gedagvaard voor de rechtbank, sector kanton, dan mag u zelf uw verweer voeren. U hebt geen advocaat nodig. U kunt dat verweer schriftelijk of mondeling voeren. Schriftelijk verweer dient uiterlijk 1 dag voor de zitting bij de rechtbank te zijn. De adresgegevens voor het verweer staan op pagina 1. Voor mondeling verweer dient u op de in de dagvaarding vermelde dag en het tijdstip aanwezig te zijn op de rechtbank. De adresgegevens van de rechtbank staan in de dagvaarding.
  Als u bent gedagvaard voor de rechtbank, en dus niet voor de sector kanton, dan bent u voor het voeren van verweer verplicht om een advocaat in te schakelen.

 

 • Ben ik verplicht om naar de zitting te gaan?

U bent niet verplicht om naar de zitting te gaan. De rechter zal dan een verstekvonnis wijzen. Dat wil zeggen dat de rechter de vordering, zoals omschreven in de dagvaarding, zal toewijzen.

U hebt een vonnis ontvangen

 

De gerechtsdeurwaarder is bij u langs geweest en heeft een vonnis bij u achtergelaten. U herkent het vonnis aan de vermelding bovenaan: “In naam der Koningin”.

 • Wat betekent dit?

U hebt een vonnis ontvangen omdat de rechter u heeft veroordeeld om een bedrag te betalen. De gerechtsdeurwaarder heeft het vonnis persoonlijk bij u achtergelaten om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van dat feit.

 • Wat kan ik doen?

Er zijn nu een aantal mogelijkheden:

 1. U bent het eens met de vordering en wilt betalen
  Op de tweede of op de laatste pagina van de betekening, dat zijn de pagina’s voor het vonnis, staat het totale bedrag dat u moet overmaken. Hier staat ook binnen welke termijn u dat moet doen. Wilt u direct betalen, klik dan hier. Vergeet niet uw dossiernummer te vermelden. U vindt het linksboven op pagina 1. Door betaling bespaart u executiekosten.
 2. U bent het eens met de vordering maar u kunt niet in 1 keer betalen
  Soms is het mogelijk een betalingsregeling te treffen waarbij de schuld in termijnen wordt betaald. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een regeling kunt u hier een verzoek indienen. We nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling. Een betalingsregeling wordt niet altijd toegekend en is afhankelijk van de hoogte en het soort vordering, uw inkomen en de wensen van onze opdrachtgever. U ontvangt binnen 5 werkdagen na het indienen van uw verzoek bericht.
 3. U bent het niet eens met de vordering en wilt verweer voeren
  Dan zijn er de volgende mogelijkheden.
  – U bent niet aanwezig geweest bij de zitting en wilt alsnog verweer voeren tegen de vordering. Dan moet u binnen 4 weken nadat u het vonnis heeft ontvangen een “verzetdagvaarding” uit laten brengen. Het beste is om een advocaat u daarbij te laten helpen.
  – U bent aanwezig geweest bij de zitting. U hebt verweer gevoerd en de vordering is hoger dan € 1.750, -. U hebt de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tot drie maanden na de uitspraak van de rechter. Daarvoor moet u een advocaat benaderen.
  – U bent aanwezig geweest bij de zitting. U hebt verweer gevoerd en de vordering is lager dan € 1.750, -.
  Helaas, u hebt dan geen mogelijkheden meer om iets tegen het vonnis te doen. U moet betalen. Kies bovenstaande mogelijkheid 1 of 2, om te voorkomen dat u nog meer kosten moet voldoen.

 

Let op!: Als u niet aan het vonnis voldoet, onderzoekt de gerechtsdeurwaarder mogelijkheden om de vordering toch voldaan te krijgen. De kosten die dat met zich mee brengt, worden bij u in rekening gebracht.

Er is beslag gelegd

De gerechtsdeurwaarder is langs geweest en heeft papieren achtergelaten waarop staat dat er beslag is gelegd. U herkent dit aan de term: “Beslag Exploot”.

 • Wat betekent dit?

De gerechtsdeurwaarder heeft u geïnformeerd dat hij zaken waar u recht op hebt, of die u toebehoren, in beslag heeft genomen. Met als doel de openstaande vordering te voldoen. Hieronder vindt u de meest voorkomende beslagen:

 1. Beslag op inkomen
  Er is beslag gelegd op uw inkomen. Dit betekent dat een gedeelte daarvan wordt ingehouden, afhankelijk van uw omstandigheden, om de vordering te voldoen. U hebt recht op een beslagvrije voet. Dat is dat gedeelte van uw inkomen waarop geen beslag kan worden gelegd. Klik hier voor berekening van uw beslagvrije voet.
 2. Beslag op de onroerende zaak
  Er is beslag gelegd op de u geheel of gedeeltelijk in eigendom toebehorende onroerende zaak. Dat kan een woning, een appartement of een boot e.d. zijn. De gerechtsdeurwaarder is gerechtigd om uw eigendom te veilen en met de opbrengst uw openstaande vordering te voldoen. Om te voorkomen dat uw in beslag genomen bezit wordt verkocht, dient u de openstaande vordering te voldoen. Klik hier om de vordering direct te voldoen.
 3. Beslag op de inboedel
  Er is beslag gelegd op uw inboedel of een gedeelte daarvan. In de achtergelaten papieren staat genoteerd wanneer de in beslag genomen goederen worden verkocht. Om dit te voorkomen dient u de openstaande vordering direct te voldoen. Klik hier om de vordering direct te voldoen.

Er zijn nog andere beslagen mogelijk. Staat het aan u opgelegde beslag er niet bij, dan kunt u ons bellen: 020-4165341 of een e-mail sturen.

Meer informatie?

De KBvG (beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders) heeft een aantal juridische bijsluiters ontwikkeld die in eenvoudige taal uitleg geven over een aanzegging tot ontruiming, de overhandiging van een vonnis of een dreigend beslag op bankrekening, loon, auto of inboedel. Klik hier om naar de juridische bijsluiters te gaan.

Klik hier voor de juridische bijsluiters in het Engels, Duits, Frans, Turks en Arabisch.

Ik wil betalen

 • Ideal:

U kunt vanaf deze site direct betalen met Ideal. Klik hier.

 • Overschrijven per bank:

U kunt het bedrag overmaken via uw bank op rekening NL97ABNA 051.43.12.505 tnv Swier cs Gerechtsdeurwaarders BV te Amsterdam. Vergeet daarbij niet uw dossiernummer te vermelden.

 • Contant of pin bij de vestiging:

Klik hier voor de adresgegevens.

 • Betalingsregeling:

Soms is het mogelijk een betalingsregeling te treffen waarbij de schuld in termijnen wordt betaald. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een regeling kunt u hier een verzoek indienen. We nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling. Een betalingsregeling wordt niet altijd toegekend en is afhankelijk van de hoogte en het soort vordering, uw inkomen en de wensen van onze opdrachtgever. U ontvangt binnen 5 werkdagen na het indienen van uw verzoek bericht.

Schuldhulpverlening

Onderstaande organisaties kunnen u behulpzaam zijn als u schulden heeft. Onderstaand treft u een aantal links aan naar deze organisaties:

 1. Bureau voor Rechtshulp
 2. Nibud
 3. Nederlandse Vereniging van Volkskrediet

|naar boven|