Stuiten van verjaring

stuiten van verjaring

Swier cs is incassospecialist én gerechtsdeurwaarder. Dat wil zeggen dat Swier cs in de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder bij uitsluiting bevoegd is tot het stuiten van een verjaring.

Een vordering verjaart na twee jaar bij b.v. consumentenkopen en na vijf jaar bij de meeste overige overeenkomsten. Dat betekent dat u na die tijd het recht verliest, al dan niet gerechtelijk, op voldoening of nakoming. Volgens de wet kunt u verjaring voorkomen door een schriftelijke mededeling aan de schuldenaar, waarin u zich het recht op nakoming voorbehoudt. Verstuurt u dat schrijven zelf, dan heeft u geen garantie of bewijs dat de verjaring wordt gestuit. Laat u de verjaring stuiten door de deurwaarder, dan heeft u bij een eventuele rechtzaak wél een dwingend bewijs om nakoming te eisen.

Meer diensten van Swier cs

Klik hier voor direct contact.

 

naar de pagina ‘u hebt een vordering’