Rechtsvordering wijziging per 1 oktober 2019

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wet maakt een einde aan het digitaal indienen van handelsvorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Daarnaast wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Dit laatste betekent onder andere dat alle civielrechtelijke procesreglementen moeten worden aangepast.

 

Vanwege de korte invoeringstermijn worden rondom 1 oktober alleen de procesreglementen aangepast waarop het wetsvoorstel de grootste impact heeft:
• kanton dagvaardingszaken;
• civiele dagvaardingszaken rechtbanken;
• handel dagvaardingszaken hoven.
De overige procesreglementen volgen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk op 1 januari 2020.

Zie deze links voor meer informatie:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wetboek-van-Rechtsvordering-wijzigt-in-oktober.aspx

en

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Paginas/Nieuwe-civiele-vorderingsprocedure.aspx

De rechtspraak heeft ondertussen dagvaardingen binnengekregen in Midden-Nederland en Gelderland, die dus voor 1 oktober zijn betekend. Zij hanteren dan het beleid dat ze de advocaat in die zaken bellen en melden dat de nieuwe wetgeving nog niet van toepassing is, met het advies om in te trekken en na 1 oktober te betekenen of om de zaak alsnog via 112/113 Rv digitaal aan te brengen.

Mocht u meer willen weten, neem contact met ons op www.swiercs.nl/contact