Toegankelijkheidsverklaring

Swier cs Gerechtsdeurwaarders B.V. streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Swiercs.nl.

  • hoofddomein:
  • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
    • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Swier cs Gerechtsdeurwaarders B.V. is beschikbaar via de link https://www.swiercs.nl/over-swier-cs/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Swier cs Gerechtsdeurwaarders B.V. verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Swiercs.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Swier cs Gerechtsdeurwaarders B.V. is gevorderd met de toegankelijkheid van Swiercs.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-10-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Swier cs Gerechtsdeurwaarders B.V. .
Functie: directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@swiercs.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

 

 

Het toegankelijkheidslabel van Swiercs.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.