Beëindiging huurovereenkomst

Beeïndigen huurovereenkomst

In de meeste huurcontracten wordt bepaald dat opzegging van de huurovereenkomst plaats moet vinden bij deurwaardersexploot. Dat betekent dat de verhuur alleen kan eindigen als de gerechtsdeurwaarder naar de verhuurder is geweest en hem een schriftelijk stuk (exploot) heeft overhandigd. Dit met inachtneming van de in het contract vastgelegde termijn. Deze manier van opzegging biedt de zekerheid dat de wil om de overeenkomst te beëindigen ook daadwerkelijk bij de verhuurder bekend is. Dat kan handig zijn in die gevallen dat de huurovereenkomst dit niet voorschrijft.

Lees meer over de diensten van Swier cs

Klik hier voor direct contact.

 

naar de pagina ‘u hebt een vordering’