Gerechtelijke incasso

gerechtelijke incasso

Wat is dat: Gerechtelijke incasso?

 • Procedure bij de rechter:
  De dagvaarding is vrijwel altijd het eerste stuk waarmee de gerechtelijke incasso aanvangt. Voor de start van dit traject heeft u een gerechtsdeurwaarder nodig die de dagvaarding bij uw debiteur langsbrengt.Swier cs verzorgt niet alleen het uitbrengen van de dagvaarding, maar voert ook namens u de procedure bij de rechtbank, sector kanton. Bij de sector kanton worden alle zaken aangebracht met een vordering tot € 25.000, -. Bij de sector kanton komen tevens alle huurzaken en arbeidszaken terecht.Ook voor alle zaken boven de € 25.000, – kan Swier cs de procedures voeren. We hebben daarvoor goede afspraken gemaakt met een advocaat. Voor zaken die worden aangebracht bij de rechtbank kunt u dus ook bij ons terecht.
 • Executie traject:
  Nadat de rechter heeft geoordeeld dat uw vordering terecht is en een vonnis heeft gewezen, kan de gerechtsdeurwaarder uw vordering incasseren. Als eerste wordt uw debiteur door het langsbrengen van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder (betekening) officieel ingelicht over de inhoud van het vonnis en gesommeerd aan zijn verplichtingen te voldoen. Voldoet uw debiteur dan nog niet aan zijn verplichtingen, dan heeft de gerechtsdeurwaarder verschillende opties om dat alsnog te realiseren.
  1. Beslag op het inkomen
  2. Beslag onder de banktegoeden
  3. Beslag onder een derde die gelden of goederen van
  uw debiteur onder zich heeft
  4. Beslag op de onroerende zaak (woning e.d.)
  5. Beslag op de inboedel;

Bovenstaande opties heeft de gerechtsdeurwaarder tot zijn beschikking, maar dat wil niet zeggen dat we ze ook altijd benutten. Wellicht geeft u in deze fase alsnog de voorkeur aan een vrijwillige betalingsregeling. Daarbij krijgt uw debiteur de kans de schuld bij Swier cs in termijnen te voldoen. U weet dan dat bij niet voldoen aan de betalingsregeling, alsnog actie kan worden ondernomen. We stemmen het gerechtelijke incassotraject dan ook altijd met u af. Swier cs adviseert daarbij vanuit ervaring, maar u bepaalt de route.

Dit is in het kort wat Swier cs voor u kan betekenen in het gerechtelijke traject. Graag vertellen wij u wat Swier cs specifiek voor úw organisatie kan betekenen. Klik hier voor direct contact.

 

terug naar ‘U hebt een vordering’