Executie

executie

Na de betekening van een gewezen vonnis wordt niet altijd direct aan de veroordeling voldaan. Swier cs biedt u de mogelijkheid om ons het vonnis als executie dossier in behandeling te geven. Dat betekent dat Swier cs alle executie handelingen die nodig zijn om voldoening af te dwingen voor u verricht. Met als voordeel dat u niet zelf het dossier hoeft te behandelen. U hoeft dus ook niet bij elke handeling opnieuw een opdracht te geven. We houden u regelmatig op de hoogte van de voortgang. U kunt er ook voor kiezen dat uw cliënt rechtstreeks contact heeft met Swier cs en u niet langer als doorgeefluik hoeft te fungeren.

Kosten

Swier cs Gerechtsdeurwaarders brengt voor het in behandeling nemen van een executiedossier afwikkelingskosten in rekening. De standaard afwikkelingskosten bedragen 2,5% van het geïncasseerde bedrag, tot een maximum van € 450, -.
Die kosten zijn een vergoeding voor alle administratieve handelingen en kunnen niet worden verhaald op de schuldenaar. De kosten voor ambtshandelingen worden in beginsel wél op de schuldenaar verhaald. Echter, bij non-executie, bijvoorbeeld door faillissement van de schuldenaar, komen deze kosten voor rekening van uw cliënt. Daarnaast kunnen bij non-incasso kosten in rekening worden gebracht bij uw cliënt voor handelingen van derden. Zoals kosten voor het nemen van GBA, kosten voor het opvragen van een uittreksel KvK, kosten voor het opvragen van de werkrelatie van de schuldenaar e.d.

De kosten voor het verrichten van alleen ambtshandelingen, zogenaamde losse opdrachten, zijn in overeenstemming met de jaarlijks vastgestelde BTAG-Tarieven. U vindt ze hier.

Voor het aanleveren van een opdracht mailt u naar: advocaten@swiercs.nl of stuur een fax naar: 020-5241675.

naar de pagina ‘U bent advocaat’