Executie vonnis

Swier cs is incassospecialist én gerechtsdeurwaarder. Dat wil zeggen dat Swier cs als gerechtsdeurwaarder bij uitsluiting bevoegd is tot het betekenen van een executie vonnis. Iemand anders dan een gerechtsdeurwaarder mag dit niet doen.

Wat is de situatie?

U bent bij de rechter geweest en er is een vonnis in uw voordeel gewezen, maar de wederpartij voldoet niet aan het vonnis. Dan kunt u de gerechtsdeurwaarder inschakelen om alsnog uw vordering te incasseren.

Wat doet de gerechtsdeurwaarder met uw vonnis?

Als eerste wordt uw debiteur door het langsbrengen van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder (betekening) officieel ingelicht over de inhoud van het vonnis en gesommeerd aan zijn verplichtingen te voldoen. Voldoet uw debiteur dan nog niet aan zijn verplichtingen, dan heeft de gerechtsdeurwaarder verschillende opties om dat alsnog te realiseren.

1. Beslag op het inkomen
2. Beslag onder de banktegoeden
3. Beslag onder een derde die gelden of goederen van uw debiteur onder zich heeft
4. Beslag op de onroerende zaak (woning e.d.)
5. Beslag op de inboedel;

Bovenstaande opties heeft de gerechtsdeurwaarder onder anderen tot zijn beschikking, maar dat wil niet zeggen dat we ze ook altijd benutten. Wellicht geeft u in deze fase alsnog de voorkeur aan een vrijwillige betalingsregeling. Daarbij krijgt uw debiteur de kans de schuld bij Swier cs in termijnen te voldoen. U weet dan dat bij niet voldoen aan de betalingsregeling, alsnog actie kan worden ondernomen. We stemmen het gerechtelijke incassotraject dan ook altijd met u af. Swier cs adviseert daarbij vanuit ervaring, maar u bepaalt de route.

Meer diensten van Swier cs

Bovenstaand enkele voorbeelden waarbij Swier cs u kan bijstaan. Twijfelt u of Swier cs kan helpen bij uw casus. Klik hier voor direct contact.

 

naar de pagina ‘u hebt een vordering’