Loonbeslag

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag op uw loon of uitkering is gelegd. Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot van executoriaal derdenbeslag overbetekend.

Uw werkgever of uitkerende instantie is verplicht op grond hiervan een deel van uw inkomen in te houden en niet langer aan u uit te betalen. Dit deel van uw inkomen wordt aan de gerechtsdeurwaarder afgedragen.

Als u vast in Nederland woont of verblijft valt niet uw gehele inkomen onder het loonbeslag. Een deel van uw inkomsten worden aan u uitbetaald. Dit deel heet de beslagvrije voet. De gerechtsdeurwaarder zal deze beslagvrije voet berekenen. Hij heeft hiervoor een aantal gegevens over uw inkomsten en uitgaven nodig. Het is dan ook belangrijk dat u deze gegevens zo snel mogelijk aan de gerechtsdeurwaarder opgeeft. Alleen dan kan de gerechtsdeurwaarder een goede berekening maken van de voor u geldende beslagvrije voet.

De gegevens die u moet geven zijn onder meer hoeveel huur u betaalt, de hoogte van uw premie ziektekostenverzekering, maar ook eventuele huur- en zorgtoeslag moet worden opgegeven. Indien u of uw partner naast het inkomen waar beslag op is gelegd nog andere inkomsten hebt (ook indien u niet gehuwd bent of buiten gemeenschap van goederen) dan moet u dit opgeven aan de gerechtsdeurwaarder. Met name de inkomsten van uw partner moeten worden opgegeven als daarom wordt gevraagd. Doet u dat niet, dan kan de gerechtsdeurwaarder besluiten dat uw beslagvrije voet wordt gehalveerd. Dat betekent dat er dus een groter deel van uw inkomen wordt ingehouden en niet aan u wordt uitbetaald.

Wanneer uw gezinssituatie of uw inkomen wijzigt kan dit van invloed zijn op de hoogte van de beslagvrije voet. Geef wijzigingen altijd door aan de gerechtsdeurwaarder. Indien nodig zal hij de beslagvrije voet aanpassen.

U kunt contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen met betrekking tot het loonbeslag.

Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen.

 

Let op: deze bijsluiter is opgesteld door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en heeft als oogmerk een eenvoudige uitleg te geven van de hoofdlijnen van het aan u betekende stuk. Vanwege dit streven naar eenvoudige uitleg kunnen er aan deze bijsluiter geen rechten worden ontleend.