De gerechtsdeurwaarder

de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder is een openbare ambtenaar, benoemd door de Kroon. Zijn ambtelijke werk bestaat ondermeer uit het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen, dit noemen we ‘dagvaarden’. En hij voert rechterlijke vonnissen en dwangbevelen uit. In een vonnis of dwangbevel staat wat u moet betalen, en waarom u daartoe bent veroordeeld.

Om ervoor te zorgen dat u dat vonnis of dwangbevel niet negeert, is er iemand aangewezen om eventueel de nodige dwang uit te oefenen. En dat is dus de gerechtsdeurwaarder. Wordt er niet aan het vonnis of dwangbevel voldaan, dan kan hij beslag leggen op bijvoorbeeld uw salaris of uitkering, uw huis of de inboedel. Zo wordt dan alsnog uw schuld voldaan.

Het is ook de taak van de gerechtsdeurwaarder om u helder en duidelijk de weg te wijzen en te vertellen wat u het beste wel en niet kunt doen als u een dagvaarding, een vonnis of een dwangbevel hebt ontvangen.

– klik hier als u een aanmaning hebt ontvangen
– klik hier als de gerechtsdeurwaarder bij u langs is geweest
– klik hier als u direct wilt betalen

 

 

Meer informatie?

De KBvG (beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders) heeft een aantal juridische bijsluiters ontwikkeld die in eenvoudige taal uitleg geven over een aantal ambtshandelingen van een gerechtsdeurwaarder: een aanzegging tot ontruiming, de overhandiging van een vonnis of een dreigend beslag op bankrekening, loon, auto of inboedel. Klik hier om naar de juridische bijsluiters te gaan.

Klik hier voor de juridische bijsluiters in het Engels, Duits, Frans, Turks en Arabisch.

 

naar de pagina ‘U hebt een schuld’