De deurwaarder is bij u langs geweest

De deurwaarder is bij u langs geweest

De gerechtsdeurwaarder is bij u langs geweest en heeft een pakket belangrijke papieren achtergelaten. We leggen hieronder uit wat u mogelijk hebt ontvangen.

 • U hebt een dagvaarding ontvangen

De dagvaarding herkent u aan het woord: “Gedagvaard” op pagina 1.

 • Wat betekent dit?

Onze opdrachtgever heeft een vordering op u, die (nog) niet is voldaan en waarvoor u bent gedagvaard. Dat wil zeggen dat u voor de rechter moet verschijnen. Op pagina 1 staat wanneer en hoe laat. De rechter beoordeelt dan of de vordering juist is. Is dat zo, dan wijst de rechter een vonnis waarbij u wordt veroordeeld tot betaling.

 • Wat kan ik doen?

Er zijn nu een aantal mogelijkheden:

  1. U bent het eens met de vordering en wilt betalen
   Op de laatste pagina van de dagvaarding staat het totale bedrag dat u moet overmaken om te voorkomen dat de zaak voor de rechter komt. Op deze pagina staat ook binnen welke termijn u moet betalen.
   Wilt u direct betalen, klik dan hier. Vergeet niet uw dossiernummer te vermelden. U vindt het linksboven op pagina 1. Door betaling bespaart u de kosten voor het griffierecht.
  2. U bent het eens met de vordering maar u kunt niet in 1 keer betalen
   Soms is het mogelijk een betalingsregeling te treffen waarbij de schuld in termijnen mag worden betaald. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een regeling kunt u hier een verzoek indienen. We nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling. Toekenning van een betalingsregeling is afhankelijk van de hoogte en het soort vordering, uw inkomen en de wensen van onze opdrachtgever. U ontvangt binnen 5 werkdagen na het indienen van uw verzoek bericht.
   Let op! Het verzoek om een regeling, of het treffen van een regeling houdt de zitting niet tegen. Uw zaak komt toch voor de rechter en er wordt een vonnis gevraagd. Daardoor wordt de vordering verhoogd met het griffierecht. Met het verkregen vonnis wordt echter niets gedaan, zolang u zich stipt aan de voorwaarden houdt.
  3. U bent het niet eens met de vordering en wilt verweer voeren
   U kunt op een aantal manieren verweer voeren. Bent u gedagvaard voor de rechtbank, sector kanton, dan mag u zelf uw verweer voeren. U hebt geen advocaat nodig. U kunt dat verweer schriftelijk of mondeling voeren. Schriftelijk verweer dient uiterlijk 1 dag voor de zitting bij de rechtbank te zijn. De adresgegevens voor het verweer staan op pagina 1. Voor mondeling verweer dient u op de in de dagvaarding vermelde dag en het tijdstip aanwezig te zijn op de rechtbank. De adresgegevens van de rechtbank staan in de dagvaarding.
   Als u bent gedagvaard voor de rechtbank, en dus niet voor de sector kanton, dan bent u voor het voeren van verweer verplicht om een advocaat in te schakelen.
 • Ben ik verplicht om naar de zitting te gaan?

U bent niet verplicht om naar de zitting te gaan. De rechter zal dan een verstekvonnis wijzen. Dat wil zeggen dat de rechter de vordering, zoals omschreven in de dagvaarding, zal toewijzen.

 • U hebt een vonnis ontvangen

De deurwaarder is bij u langs geweest en heeft een vonnis bij u achtergelaten. U herkent het vonnis aan de vermelding bovenaan: “In naam der Koningin”.

 • Wat betekent dit?

U hebt een vonnis ontvangen omdat de rechter u heeft veroordeeld om een bedrag te betalen. De gerechtsdeurwaarder heeft het vonnis persoonlijk bij u achtergelaten om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van dat feit.

 • Wat kan ik doen?

Er zijn nu een aantal mogelijkheden:

  1. U bent het eens met de vordering en wilt betalen
   Op de tweede of op de laatste pagina van de betekening, dat zijn de pagina’s voor het vonnis, staat het totale bedrag dat u moet overmaken. Hier staat ook binnen welke termijn u dat moet doen. Wilt u direct betalen, klik dan hier. Vergeet niet uw dossiernummer te vermelden. U vindt het linksboven op pagina 1. Door betaling bespaart u executiekosten.
  2. U bent het eens met de vordering maar u kunt niet in 1 keer betalen
   Soms is het mogelijk een betalingsregeling te treffen waarbij de schuld in termijnen wordt betaald. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een regeling kunt u hier een verzoek indienen. We nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling. Een betalingsregeling wordt niet altijd toegekend en is afhankelijk van de hoogte en het soort vordering, uw inkomen en de wensen van onze opdrachtgever. U ontvangt binnen 5 werkdagen na het indienen van uw verzoek bericht.
  3. U bent het niet eens met de vordering en wilt verweer voeren
   Dan zijn er de volgende mogelijkheden.
   – U bent niet aanwezig geweest bij de zitting en wilt alsnog verweer voeren tegen de vordering. Dan moet u binnen 4 weken nadat u het vonnis heeft ontvangen een “verzetdagvaarding” uit laten brengen. Het beste is om een advocaat u daarbij te laten helpen.
   – U bent aanwezig geweest bij de zitting. U hebt verweer gevoerd en de vordering is hoger dan € 1.750, -. U hebt de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tot drie maanden na de uitspraak van de rechter. Daarvoor moet u een advocaat benaderen.
   – U bent aanwezig geweest bij de zitting. U hebt verweer gevoerd en de vordering is lager dan € 1.750, -.
   Helaas, u hebt dan geen mogelijkheden meer om iets tegen het vonnis te doen. U moet betalen. Kies bovenstaande mogelijkheid 1 of 2, om te voorkomen dat u nog meer kosten moet voldoen.

Let op!: Als u niet aan het vonnis voldoet, onderzoekt de gerechtsdeurwaarder mogelijkheden om de vordering toch voldaan te krijgen. De kosten die dat met zich mee brengt, worden bij u in rekening gebracht.

Meer informatie over het ontvangen van een vonnis kunt u lezen in Bijsluiter Betekening vonnis.

 

 • Er is beslag gelegd

De gerechtsdeurwaarder is langs geweest en heeft papieren achtergelaten waarop staat dat er beslag is gelegd. U herkent dit aan de term: “Beslag Exploot”.

 • Wat betekent dit?

De gerechtsdeurwaarder heeft u geïnformeerd dat hij zaken waar u recht op hebt, of die u toebehoren, in beslag heeft genomen. Met als doel de openstaande vordering te voldoen. Hieronder vindt u de meest voorkomende beslagen:

  1. Beslag op inkomen
   Er is beslag gelegd op uw inkomen. Dit betekent dat een gedeelte daarvan wordt ingehouden, afhankelijk van uw omstandigheden, om de vordering te voldoen. U hebt recht op een beslagvrije voet. Dat is dat gedeelte van uw inkomen waarop geen beslag kan worden gelegd. Klik hier voor berekening van uw beslagvrije voet. Meer informatie over dit type beslag kunt u lezen op Bijsluiter Bankbeslag of Bijsluiter Loonbeslag
  2. Beslag op de onroerende zaak
   Er is beslag gelegd op de u geheel of gedeeltelijk in eigendom toebehorende onroerende zaak. Dat kan een woning, een appartement of een boot e.d. zijn. De gerechtsdeurwaarder is gerechtigd om uw eigendom te veilen en met de opbrengst uw openstaande vordering te voldoen. Om te voorkomen dat uw in beslag genomen bezit wordt verkocht, dient u de openstaande vordering te voldoen. Klik hier om de vordering direct te voldoen.
  3. Beslag op de inboedel
   Er is beslag gelegd op uw inboedel of een gedeelte daarvan. In de achtergelaten papieren staat genoteerd wanneer de in beslag genomen goederen worden verkocht. Om dit te voorkomen dient u de openstaande vordering direct te voldoen. Klik hier om de vordering direct te voldoen.  Voor meer informatie, kijk op Bijsluiter Beslag op auto/inboedel

 

Er zijn nog andere beslagen mogelijk. Staat het aan u opgelegde beslag er niet bij, dan kunt u ons bellen: 020-4165341 of hier een e-mail sturen.

 

Meer informatie?

De KBvG (beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders) heeft een aantal juridische bijsluiters ontwikkeld die in eenvoudige taal uitleg geven over een aanzegging tot ontruiming, de overhandiging van een vonnis of een dreigend beslag op bankrekening, loon, auto of inboedel. Klik hier om naar de juridische bijsluiters te gaan.

Klik hier voor de juridische bijsluiters in het Engels, Duits, Frans, Turks en Arabisch.

naar de pagina ‘u hebt een schuld’