Constatering

constatering

Swier cs is incassospecialist én gerechtsdeurwaarder. Dat wil zeggen dat Swier cs in de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder bij uitsluiting bevoegd is tot het doen van een constatering.

Hierbij gaat de gerechtsdeurwaarder op pad om een bepaalde situatie of toestand vast te leggen in een zogenaamd proces-verbaal. Dat doet hij door te beschrijven wat hij ter plekke aantreft. De beschrijving wordt, waar mogelijk, ondersteund door beeldmateriaal. Dit proces-verbaal kent een hoge mate van bewijskracht in een rechtszaak.
Van constatering wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij inbreuk op het auteurs – of beeldrecht. Maar ook bij zaken zoals hieronder beschreven. Stel, u hebt een schildersbedrijf en na een conflict meldt uw werknemer zich ziek met een pijnlijke rug. Uit contact met uw medewerker en mensen uit zijn omgeving weet u dat hij aan het klussen is bij zijn schoonzus. U vraagt de gerechtsdeurwaarder om naar het adres van de schoonzus te gaan om te constateren dat uw medewerker daar aan het klussen is. En dat zijn ziekmelding dus niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. De gerechtsdeurwaarder gaat naar het door u verstrekte adres, maakt een proces-verbaal op van wat hij daar aantreft, eventueel voorzien van foto’ s. U krijgt vervolgens dit procesverbaal en kunt zich gaan beraden over te nemen maatregelen.

Meer diensten van Swier cs

Klik hier voor direct contact.

 

naar de pagina ‘u hebt een vordering’