Rechtsvordering wijziging per 1 oktober 2019

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wet maakt een einde aan het digitaal indienen van handelsvorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Daarnaast wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Dit laatste betekent onder andere dat alle civielrechtelijke procesreglementen moeten worden aangepast.

 

Vanwege de korte invoeringstermijn worden rondom 1 oktober alleen de procesreglementen aangepast waarop het wetsvoorstel de grootste impact heeft:
• kanton dagvaardingszaken;
• civiele dagvaardingszaken rechtbanken;
• handel dagvaardingszaken hoven.
De overige procesreglementen volgen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk op 1 januari 2020.

Zie deze links voor meer informatie:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wetboek-van-Rechtsvordering-wijzigt-in-oktober.aspx

en

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Paginas/Nieuwe-civiele-vorderingsprocedure.aspx

De rechtspraak heeft ondertussen dagvaardingen binnengekregen in Midden-Nederland en Gelderland, die dus voor 1 oktober zijn betekend. Zij hanteren dan het beleid dat ze de advocaat in die zaken bellen en melden dat de nieuwe wetgeving nog niet van toepassing is, met het advies om in te trekken en na 1 oktober te betekenen of om de zaak alsnog via 112/113 Rv digitaal aan te brengen.

Mocht u meer willen weten, neem contact met ons op www.swiercs.nl/contact

 

 

Einde aan verplicht digitaal procederen bij twee rechtbanken

De wetgeving uit 2016 die digitaal procederen voor de civiele rechter bij alleen de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland verplicht stelde, wordt ingetrokken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend.

Een en ander is een gevolg van de beslissing van de Raad voor de rechtspraak om de digitalisering bij de rechtspraak anders vorm te geven en het huidige digitale systeem niet verder bij de andere rechtbanken in gebruik te nemen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het digitaal procederen én de vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht gefaseerd in werking zou treden. Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland was men daar op 1 september 2017 mee begonnen, maar door de gewijzigde digitaliseringsplannen moet  dat worden stopgezet.

Daarom regelt het wetsvoorstel dat straks voor alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht geldt. Hiermee komt een einde aan de huidige situatie met verschillende regimes: één voor Gelderland en Midden-Nederland en één voor de rest van de gerechten. Bij de Hoge Raad blijft de verplichting tot digitaal procederen bestaan.

Overigens gaat een deel van de vereenvoudiging van het civiele procesrecht gewoon door. Enkele belangrijke inhoudelijke procesvernieuwingen van de wetgeving uit 2016 worden door dit wetsvoorstel voor alle gerechten doorgevoerd. Ze geven de rechter meer ruimte om regie te voeren. De rechter kan de mondelinge behandeling straks beter afstemmen op  wat er voor de zaak en de partijen nodig is om tot een duurzame oplossing van het geschil te komen. Door deze procesvernieuwingen ook in het wetsvoorstel op te nemen, komen ze snel beschikbaar voor de rechtspraktijk.

3 maart 2019: Wederom oplichting e-mail verstuurd uit naam Swier cs

In dit bericht staat dat u op 21-10-2017 om 20.17 uur een app heeft gedownload, ter waarde van 1,80 euro. De vordering zou nu inclusief kosten 524,97 euro zijn, die u dient te betalen voor 5 maart 2019.

Deze berichten zijn niet afkomstig van Swier cs Gerechtsdeurwaarders en vragen u geld over te maken naar een Engelse bankrekening die niet van Swier cs is.

Negeer deze mail. Wel fijn als u deze doorstuurt, wij hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie van deze oplichting.

Heeft u onverhoopt wel betaald, dan adviseren wij u aangifte te doen bij de politie. Wij hebben reeds aangifte gedaan en hierbij een aangiftenummer ontvangen. Laat ons weten dat u aangifte gaat doen, dan kunnen wij dit aangiftenummer met u delen. Helaas kunnen we dat niet via de website delen.

Excuses voor de overlast!

Michael Swier

15 februari: Oplichting e-mail verstuurd uit naam Swier cs

Let op voor e-mails met onderwerpregels als ‘Concept dagvaarding, dwangbevel tot betaling. Voorkom beslag!‘ en ‘Dwangbevel tot beslag op uw bankrekeningen, betaal nu!’.

In dit bericht staat dat u op 21-10-2017 om 20.17 uur een app heeft gedownload, ter waarde van 1,80 euro. De vordering zou nu inclusief kosten 524,90 euro zijn, maar als u betaalt voor 18-2-2019 dan bedraagt dit 152.07 euro.

Deze berichten zijn niet afkomstig van Swier cs Gerechtsdeurwaarders en vragen u geld over te maken naar een Duitse bankrekening die niet van Swier cs is.

Negeer deze mail. Wel fijn als u deze doorstuurt, wij hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie van deze oplichting.

Heeft u onverhoopt wel betaald, dan adviseren wij u aangifte te doen bij de politie. Wij hebben reeds aangifte gedaan en hierbij een aangiftenummer ontvangen. Laat ons weten dat u aangifte gaat doen, dan kunnen wij dit aangiftenummer met u delen. Helaas kunnen we dat niet via de website delen.

Excuses voor de overlast!

Michael Swier

Swier cs Gerechtsdeurwaarders alweer verhuisd!

Alweer? Ja, we groeiden uit ons jasje!
In de afgelopen twee jaar zijn we gegroeid naar 14 medewerkers en daarom hebben we het hogerop gezocht. Op de eerste etage van hetzelfde pand om precies te zijn.

Ons nieuwe bezoek- en correspondentie adres:
Swier cs Gerechtsdeurwaarders
Pietersbergweg 277
1105 BM Amsterdam

 

Je recht halen is voor velen niet te betalen

Steeds meer mensen zien af van een gang naar de rechter omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom moeten de kosten om een rechtszaak te voeren, de griffierechten, drastisch omlaag. Dit bepleit Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) in zijn jaarbericht (pdf, 30,5 KB) dat volgende week maandag als onderdeel van het jaarverslag van de Rechtspraak verschijnt.

illustratieve afbeelding van geld
Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) verstuurde gisteren een brief aan de Tweede Kamer (tweedekamer.nl)  waarin hij aangeeft in debat te willen over de hoogte van de griffierechten.

Staking politiebegeleiding opgeschort

De beroepsvereniging voor gerechtsdeurwaarders, KBvG, heeft gisteren bij het ministerie aangedrongen op een einde aan de staking en ’s avonds was het volop in het nieuws: de politiebonden en de minister van Veiligheid en Justitie praten weer met elkaar. In dat verband zijn de CAO acties opgeschort. Uiteraard is het niet vooraf te zeggen hoe lang de partijen blijven praten, maar vooralsnog zijn de acties dus opgeschort en wordt de deurwaarder weer begeleid bij het leggen van beslag op roerende zaken en bij ontruimingen en gijzelingen.