verhoging tarieven

verhoging tarieven

 

verhoging tarieven gerechtsdeurwaarders per 1 juli 2021

de Tweede Kamer wil de voorgenomen verhoging van de wettelijke tarieven voor
gerechtsdeurwaarders uitstellen tot 1 juli 2021. De motie van Marijke van Beukering (D66) en
Jasper van Dijk (SP) die daartoe oproept werd gisteravond met algemene stemmen aangenomen.
De KBvG heeft begrip voor het uitstel, gezien de corona-crisis.

“Gezien de bijzondere omstandigheden kunnen we leven met de wens van de kamer,” zegt Michael
Brouwer, voorzitter van de KBvG. “Tegelijk wachten gerechtsdeurwaarders al jaren op deze
tariefsverhoging: we werken al zes jaar onder de kostprijs. Dus ik roep de minister op om dan ook
uitvoering aan te geven aan de motie, en de tariefswijziging echt in te voeren per 1 juli.”

Rechtvaardig onderbouwd tarief

De KBvG is blij dat de motie met zoveel woorden erkent dat de verhoging van de tarieven ‘onderdeel
is van een bredere set noodzakelijke hervormingen’. De commissie Oskam adviseerde al in 2019 om
de tarieven te verhogen én de marktwerking in te perken. De Tweede Kamer stemde in met beide
voorstellen.

Brouwer: “Als KBvG hebben we vooruitlopend op de tariefswijziging de marktwerking beperkt met
de Verordening Grenzen Tariefmodellen, die al sinds 1 januari van dit jaar van kracht is. Hierdoor zijn
bijvoorbeeld kick back fees niet meer mogelijk. Nu is het tijd om ook een rechtvaardig onderbouwd
tarief in te voeren. Ambtshandelingen als dagvaarden en beslagleggen moeten aan de hoogste
normen van zorgvuldigheid voldoen. Een redelijke vergoeding die de bestede tijd en gemaakte
onkosten dekt, past daarbij.”

Innovaties voor de hele schuldketen

Brouwer wijst bovendien op de nodige innovaties die gerechtsdeurwaarders de afgelopen jaren
doorvoerden, zoals Schuldenwijzer, de vereenvoudigde beslagvrije voet en de Verwijsindex
Schuldhulpverlening (VISH). “Vanuit onze expertise dragen we ons steentje bij aan het structureel
verbeteren van de schuldenaanpak, en investeren we in concrete oplossingen voor de hele
schuldenketen. Dat is het bredere kader waarbinnen de verhoging van de tarieven is beoordeeld.”
Over de KBvG

De KBvG is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met een zelfstandige rechtsbevoegdheid. Alle
in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en toegevoegd
kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid. De KBvG heeft tot taak de bevordering van een
goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid.

ISO 9001 : 2015 certificering voor Swier cs Gerechtsdeurwaarders

ISO 9001 : 2015 certificering voor Swier cs Gerechtsdeurwaarders

Er zijn veel standaard normen voor kwaliteit die gelden binnen de gerechtsdeurwaardersbranche. Toch vindt Swier cs Gerechtsdeurwaarders het belangrijk om de kwaliteit van haar dienstverlening daarnaast ook te bevestigen via het ISO 9001 certificaat. Dit jaar hebben wij een geslaagde audit gehad door TÜVRheinland.

ISO 9001 2015 voor Swier cs gerechtsdeurwaarders

ISO 9001 : 2015: de standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001 is een norm op het gebied van kwaliteitsmanagement binnen organisaties en wordt internationaal als zodanig erkend. ISO staat voor International Standardization Organisation, die de norm publiceert. Deze is tot stand gekomen door samenwerking tussen organisaties over de gehele wereld. ISO 9001 stelt eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement, en is daarmee een maatstaf voor betrouwbaarheid en transparantie. Dit kwaliteitsmanagement komt namelijk terug in alle onderdelen van ons bedrijfsproces. Het bevestigt dat de dienstverlening van Swier cs voldoet aan de eisen, wensen, behoeften en specificaties van haar opdrachtgevers én andere belanghebbenden.

 

 

certificaat ISO 9001:2015 Swier cs Gerechtsdeurwaarders

Swier cs positief beoordeeld voor KBvG Normen voor kwaliteit

Swier cs positief beoordeeld voor KBvG Normen voor kwaliteit

Ondanks de moeilijke situatie in verband met het coronavirus gaan wij door met onze werkzaamheden, de rechtszekerheid is een belangrijke pijler onder onze maatschappij. Onder andere daarom blijven wij op onze post en geven wij blijvende aandacht aan de kwaliteit van ons kantoor. In dat kader hebben wij goed nieuws dat we graag met u delen: gisteren hebben wij bericht ontvangen van het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dat de audit die is uitgevoerd in het kader van de Verordening KBvG Normen voor kwaliteit positief is beoordeeld. Dus wij voldoen, wederom, aan de strenge normen voor kwaliteit zoals vastgesteld door de KBvG. We zijn zoals u van ons kan en mag verwachten (ook nu) bereikbaar en beschikbaar voor alle mogelijke ambtshandelingen. Alleen ontruimingen van woningen en beslagleggingen op inboedels, zullen wij gezien de huidige omstandigheden voorlopig niet voor u kunnen uitvoeren

Rechtsvordering wijziging per 1 oktober 2019

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wet maakt een einde aan het digitaal indienen van handelsvorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Daarnaast wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Dit laatste betekent onder andere dat alle civielrechtelijke procesreglementen moeten worden aangepast.

 

Vanwege de korte invoeringstermijn worden rondom 1 oktober alleen de procesreglementen aangepast waarop het wetsvoorstel de grootste impact heeft:
• kanton dagvaardingszaken;
• civiele dagvaardingszaken rechtbanken;
• handel dagvaardingszaken hoven.
De overige procesreglementen volgen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk op 1 januari 2020.

Zie deze links voor meer informatie:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wetboek-van-Rechtsvordering-wijzigt-in-oktober.aspx

en

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Paginas/Nieuwe-civiele-vorderingsprocedure.aspx

De rechtspraak heeft ondertussen dagvaardingen binnengekregen in Midden-Nederland en Gelderland, die dus voor 1 oktober zijn betekend. Zij hanteren dan het beleid dat ze de advocaat in die zaken bellen en melden dat de nieuwe wetgeving nog niet van toepassing is, met het advies om in te trekken en na 1 oktober te betekenen of om de zaak alsnog via 112/113 Rv digitaal aan te brengen.

Mocht u meer willen weten, neem contact met ons op www.swiercs.nl/contact

 

 

Einde aan verplicht digitaal procederen bij twee rechtbanken

De wetgeving uit 2016 die digitaal procederen voor de civiele rechter bij alleen de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland verplicht stelde, wordt ingetrokken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend.

Een en ander is een gevolg van de beslissing van de Raad voor de rechtspraak om de digitalisering bij de rechtspraak anders vorm te geven en het huidige digitale systeem niet verder bij de andere rechtbanken in gebruik te nemen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het digitaal procederen én de vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht gefaseerd in werking zou treden. Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland was men daar op 1 september 2017 mee begonnen, maar door de gewijzigde digitaliseringsplannen moet  dat worden stopgezet.

Daarom regelt het wetsvoorstel dat straks voor alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht geldt. Hiermee komt een einde aan de huidige situatie met verschillende regimes: één voor Gelderland en Midden-Nederland en één voor de rest van de gerechten. Bij de Hoge Raad blijft de verplichting tot digitaal procederen bestaan.

Overigens gaat een deel van de vereenvoudiging van het civiele procesrecht gewoon door. Enkele belangrijke inhoudelijke procesvernieuwingen van de wetgeving uit 2016 worden door dit wetsvoorstel voor alle gerechten doorgevoerd. Ze geven de rechter meer ruimte om regie te voeren. De rechter kan de mondelinge behandeling straks beter afstemmen op  wat er voor de zaak en de partijen nodig is om tot een duurzame oplossing van het geschil te komen. Door deze procesvernieuwingen ook in het wetsvoorstel op te nemen, komen ze snel beschikbaar voor de rechtspraktijk.

3 maart 2019: Wederom oplichting e-mail verstuurd uit naam Swier cs

In dit bericht staat dat u op 21-10-2017 om 20.17 uur een app heeft gedownload, ter waarde van 1,80 euro. De vordering zou nu inclusief kosten 524,97 euro zijn, die u dient te betalen voor 5 maart 2019.

Deze berichten zijn niet afkomstig van Swier cs Gerechtsdeurwaarders en vragen u geld over te maken naar een Engelse bankrekening die niet van Swier cs is.

Negeer deze mail. Wel fijn als u deze doorstuurt, wij hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie van deze oplichting.

Heeft u onverhoopt wel betaald, dan adviseren wij u aangifte te doen bij de politie. Wij hebben reeds aangifte gedaan en hierbij een aangiftenummer ontvangen. Laat ons weten dat u aangifte gaat doen, dan kunnen wij dit aangiftenummer met u delen. Helaas kunnen we dat niet via de website delen.

Excuses voor de overlast!

Michael Swier

15 februari: Oplichting e-mail verstuurd uit naam Swier cs

Let op voor e-mails met onderwerpregels als ‘Concept dagvaarding, dwangbevel tot betaling. Voorkom beslag!‘ en ‘Dwangbevel tot beslag op uw bankrekeningen, betaal nu!’.

In dit bericht staat dat u op 21-10-2017 om 20.17 uur een app heeft gedownload, ter waarde van 1,80 euro. De vordering zou nu inclusief kosten 524,90 euro zijn, maar als u betaalt voor 18-2-2019 dan bedraagt dit 152.07 euro.

Deze berichten zijn niet afkomstig van Swier cs Gerechtsdeurwaarders en vragen u geld over te maken naar een Duitse bankrekening die niet van Swier cs is.

Negeer deze mail. Wel fijn als u deze doorstuurt, wij hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie van deze oplichting.

Heeft u onverhoopt wel betaald, dan adviseren wij u aangifte te doen bij de politie. Wij hebben reeds aangifte gedaan en hierbij een aangiftenummer ontvangen. Laat ons weten dat u aangifte gaat doen, dan kunnen wij dit aangiftenummer met u delen. Helaas kunnen we dat niet via de website delen.

Excuses voor de overlast!

Michael Swier

Swier cs Gerechtsdeurwaarders alweer verhuisd!

Alweer? Ja, we groeiden uit ons jasje!
In de afgelopen twee jaar zijn we gegroeid naar 14 medewerkers en daarom hebben we het hogerop gezocht. Op de eerste etage van hetzelfde pand om precies te zijn.

Ons nieuwe bezoek- en correspondentie adres:
Swier cs Gerechtsdeurwaarders
Pietersbergweg 277
1105 BM Amsterdam

 

Je recht halen is voor velen niet te betalen

Steeds meer mensen zien af van een gang naar de rechter omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom moeten de kosten om een rechtszaak te voeren, de griffierechten, drastisch omlaag. Dit bepleit Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) in zijn jaarbericht (pdf, 30,5 KB) dat volgende week maandag als onderdeel van het jaarverslag van de Rechtspraak verschijnt.

illustratieve afbeelding van geld
Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) verstuurde gisteren een brief aan de Tweede Kamer (tweedekamer.nl)  waarin hij aangeeft in debat te willen over de hoogte van de griffierechten.