Buitenlandse incasso

buitenlandse incassoSwier cs vindt het belangrijk om u als opdrachtgever te ondersteunen in de volledige afhandeling van uw incasso’s. De steeds verdergaande digitalisering biedt veel ondernemers de kans ook zaken te doen buiten de eigen landsgrenzen. Wij helpen u graag deze kansen veilig te verzilveren.

Om uw incasso ook buiten Nederland goed en tegen vooraf vastgestelde tarieven te kunnen behandelen heeft Swier cs zich aangesloten bij Qllective. Dit is een samenwerkingsverband met kwalitatief sterke collega’s in een groot aantal landen, voor zowel de minnelijke als de gerechtelijke incasso.

Wij geloven dat ook bij buitenlandse incasso’s een optimale transparantie kan en moet worden geboden. Daarom weet u bij ons van tevoren welke kosten verbonden zijn aan het incasseren van uw vordering, gebaseerd op no No Collection, No Fee. Geen kosten vooraf en/of verborgen kosten. Volledig transparant. Daarbij biedt deze financiële structuur een maximale slagingskans, aangezien beide partijen het gemeenschappelijke belang hebben van het innen van uw vorderingen.

Wanneer u uw internationale vordering heeft uitstaan, zorgt Swier cs, in samenwerking met haar buitenlandse incassopartner, voor alle communicatie met alle betrokken partners in hun eigen taal. En uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van alle in overleg met u ondernomen acties, gewoon in uw eigen taal.

 

naar de pagina ‘u hebt een vordering’