Aanleveren opdrachten

U kunt uw opdrachten digitaal verzenden. Dat versnelt het traject en bespaart portokosten.

Voor het digitaal aanleveren van uw opdrachten, kunt u het Excel formaat gebruiken. Klik hier.

Lukt dat niet, dan kunt u uw opdrachten per mail ook in Word, Excel of PDF aanleveren.

Bel bij problemen met het digitaal overzetten van uw opdrachten:
020-4165341. Voor het aanleveren van opdrachten per post kunt u dit versturen naar: Postbus 22045, 1100 CA Amsterdam.