Einde aan verplicht digitaal procederen bij twee rechtbanken

De wetgeving uit 2016 die digitaal procederen voor de civiele rechter bij alleen de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland verplicht stelde, wordt ingetrokken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend.

Een en ander is een gevolg van de beslissing van de Raad voor de rechtspraak om de digitalisering bij de rechtspraak anders vorm te geven en het huidige digitale systeem niet verder bij de andere rechtbanken in gebruik te nemen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het digitaal procederen én de vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht gefaseerd in werking zou treden. Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland was men daar op 1 september 2017 mee begonnen, maar door de gewijzigde digitaliseringsplannen moet  dat worden stopgezet.

Daarom regelt het wetsvoorstel dat straks voor alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht geldt. Hiermee komt een einde aan de huidige situatie met verschillende regimes: één voor Gelderland en Midden-Nederland en één voor de rest van de gerechten. Bij de Hoge Raad blijft de verplichting tot digitaal procederen bestaan.

Overigens gaat een deel van de vereenvoudiging van het civiele procesrecht gewoon door. Enkele belangrijke inhoudelijke procesvernieuwingen van de wetgeving uit 2016 worden door dit wetsvoorstel voor alle gerechten doorgevoerd. Ze geven de rechter meer ruimte om regie te voeren. De rechter kan de mondelinge behandeling straks beter afstemmen op  wat er voor de zaak en de partijen nodig is om tot een duurzame oplossing van het geschil te komen. Door deze procesvernieuwingen ook in het wetsvoorstel op te nemen, komen ze snel beschikbaar voor de rechtspraktijk.

3 maart 2019: Wederom oplichting e-mail verstuurd uit naam Swier cs

In dit bericht staat dat u op 21-10-2017 om 20.17 uur een app heeft gedownload, ter waarde van 1,80 euro. De vordering zou nu inclusief kosten 524,97 euro zijn, die u dient te betalen voor 5 maart 2019.

Deze berichten zijn niet afkomstig van Swier cs Gerechtsdeurwaarders en vragen u geld over te maken naar een Engelse bankrekening die niet van Swier cs is.

Negeer deze mail. Wel fijn als u deze doorstuurt, wij hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie van deze oplichting.

Heeft u onverhoopt wel betaald, dan adviseren wij u aangifte te doen bij de politie. Wij hebben reeds aangifte gedaan en hierbij een aangiftenummer ontvangen. Laat ons weten dat u aangifte gaat doen, dan kunnen wij dit aangiftenummer met u delen. Helaas kunnen we dat niet via de website delen.

Excuses voor de overlast!

Michael Swier